LogPoints logotyp
6 maj 2021

ELEKTRIFIERING AV VAGGERYDSBANAN

Jönköpings kommun, Vaggeryds kommun, Värnamo kommun, Nässjö kommun, RegionförbundetJönköpings län, Jönköpings länstrafik och Trafikverket har en överenskommelse om förstudie/åtgärdsvalsstudie av elektrifiering av det så kallade ”Y:et” (järnvägen mellan Jönköping/Nässjö-Värnamo) men den har inte kommit igång ännu.

LogPoint AB vill nu studera hur möjligheterna till en elektrifiering av Vaggerydbanan kan se ut med inriktning att kontaktledning sätts upp i befintlig sträckning och med bibehållen hastighet. Syftet med elektrifiering är att främja miljövänligare och effektivare transporter med starkare ellok jämfört med dagens diesellok.

På uppdrag av LogPoint AB har Vectura utfört en inventering av möjligheterna till elektrifiering av Vaggerydsbanan på sträckan mellan driftplatserna Jönköpings godsbangård och Månsarp.

Läs Vecturas rapportPDF

Kategorier

  Ett oväntat fel har uppstått.

LOGPOINT SOUTH SWEDEN | CAISA BJÖRNDAL | TELEFON: 036-10 81 89