LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

En av stipendiaterna syns på bilden med diplom och mot en bakgrund med Jönköping Universitys logotype.

Stipendieutdelning 2024

Den 30 maj delades det årliga LogPoint-stipendiet ut. I år blev det Johanna Mattsson och Carolina Sternéus arbete "Strategies for Optimising and Implementing CO2 Emission Measurments in Global Logistics" som premierades.

LogPoint South Sweden delar varje år ut ett stipendium till de högskolestudenter som på något sätt bidragit till utvecklingen inom logistik och samverkan. Genom stipendiet får LogPoint South Sweden möjligheten att lyfta fram och belysa de studenter och arbeten som kan bidra till framtiden inom logistik och utvecklingen inom området. Under flera år har vi på SMUAB delat ut två olika stipendier till examensarbeten på Jönköping University. Vi vill premiera goda arbeten kring dels stadsutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och dels lager-och logistikutveckling – våra två huvudområden i bolaget.

LogPoint-stipendiet 2024

I år blev det arbetet"Strategies for Optimising and Implementing CO2 Emission Measurments in Global Logistics" av Johanna Mattsson och Carolina Sternéus som ansågs mest värdefullt för utvecklingen av LogPoint. Studenterna läser programmet Industrial Engineering and Management på Tekniska högskolan vid Jönköping University.

Syftet med detta examensarbete är att fördjupa sig i hur toppindustriföretag mäter CO2-utsläpp i deras externa logistikverksamhet, med fokus på de metoder de använder för utsläppsberäkningar. Det syftar till att utforska de variabler som ingår i dessa mätprocesser och förstå resonemanget bakom mätprocessen för CO2-utsläpp. Utefter detta blev frågeställningarna:

  1. How do leading companies in emission calculations approach measuring CO2 emissions within their external logistics, and what organisational processes do they employ for this purpose?
  2. What recommendations regarding calculating CO2 emissions can be given to manufacturing companies with external global transportation?

När vi frågar Carolina och Johanna vilka lärdomar de kan dra av sitt arbete så elyser de följande delar:
"- Under vårt examensarbete har vi lärt oss att CO2-beräkningar är betydligt mer komplexa än vi först antog, med möjligheten att gå in på mycket detaljerade nivåer. Vi har också insett att rapporteringen av CO2-utsläpp är oerhört komplicerad och att det idag saknas standardiserade lagar, vilket försvårar ämnet ytterligare. Beräkningen av CO2-utsläpp är högst relevant i dagens klimatmedvetna samhälle. Vi rekommenderar därför i vår studie att företag som vill ha rättvisande och validerade CO2-beräkningar bör outsourca dessa till kalkyleringsföretag som följer standarder som ISO 14083 och GLEC Framework, vilka som också beskrivs i vår rapport. Det som överraskade oss mest var den enorma komplexiteten i beräkningarna och hur detaljerade de kan vara. Vad vi initialt trodde skulle vara en enkel ekvation med vikt, distans och en fast emissionsfaktor blev istället sidlånga, komplicerade ekvationer. Därför rekommenderar vi företag att outsourca beräkningarna till validerade och transparenta kalkyleringsföretag."

Motivering till stipendiet

"Ingen tvekan om att detta arbete har valt den viktigaste världskrisen. Med fokus på vårt behov av transporter och att de bidrar till 25% av våra utsläpp. Hur ska vi mäta och följa upp dem på ett effektivt sätt. Bara tanken och fokus är värt att uppmuntra. Fortsätt i den andan, rädda världen."

Ta del av hela arbetet här (publiceras här så snart det är helt godkänt).

Läs mer om tidigare LogPoint-stipendiater här.

OBS! SMUAB kan inte garantera att arbetena är fullt ut tillgänglighetsanpassade så kontakta oss Öppnas i nytt fönster. om du har svårt att ta till dig innehållet i dokumentet.