LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Stipendiaterna Frida och Lisa håller i sina stipendie-diplom och blombuketter. i bakgrundens syns vatten, en blå himmel och en stadsmiljö.

Stipendieutdelning 2021

Den 4 juni delades det årliga LogPoint-stipendiet ut. I år blev det Lisa Rylanders och Frida Olofssons arbete Implementation of Technology in Warehouse Operations som premierades.

LogPoint South Sweden delar varje år ut ett stipendium till de högskolestudenter som på något sätt bidragit till utvecklingen inom logistik och samverkan. Genom stipendiet får LogPoint South Sweden möjligheten att lyfta fram och belysa de studenter och arbeten som kan bidra till framtiden inom logistik och utvecklingen inom området.

LogPoint-stipendiet 2021

I år blev det arbetet Implementation of Technology in Warehouse Operations - A case study on internal logistics in warehouses from a sustainable perspective av Lisa Rylander och Frida Olofsson som ansågs mest värdefullt för utvecklingen av LogPoint. Lisa och Frida har läst programmet Industrial Engineering and Management, med en specialisering på Sustainable Supply Chain Management vid tekniska högskolan, Jönköping University.

Syftet med arbetet, som frågeställningarna bygger på, är att se hur företag kan använda sig av teknik för att utveckla sina lagerverksamheter och den interna logistiken i lagret.

Undersökningen genomfördes genom en case-study på ett företag med intervjuer, observationer och datainsamling. Man tittade specifikt på hur ett nytt tekniskt system på företagets lager kunde förbättra deras produktivitet och effektivitet, men även på förbättringar från ett socialt och miljömässigt perpektiv.

Nytt tekniskt system kan ge vinster på många olika plan

Utifrån case-studyn såg författarna bland annat att ny teknik kan användas för att öka effektiviteten i lagerproduktionen. Detta bidrar till minskade fel och misstag i lagerverksamheten. Vilket i sin tur ökar kvaliten på processen och produkterna. Lisa och Frida poängterar att det dock är viktigt att personalen tränas i att använda det nya tekniska systemet för att man ska kunna se ovan nämnda fördelar.

Ur ett socialt perspektiv såg man tillexempel fördelar i att personalen inte längre behövde arbeta övertid i lika stor utsträckning med det nya systemet. Mindre stress och en bättre livskvalitet för de anställda. Alltså en ytterligare vinst med den ökade effektiviteten.

Motivering till stipendiet

Examensarbetet tar upp ett ämne som ger oss som exploatör en ökad kunskap för behovet av etableringar inom ett av nordens största logistikområden, LogPoint South Sweden. Logistiken är en viktig faktor för företagen och motiverar etablering av producerande verksamheter på ett starkt logistiskt läge.

Ladda ner och läs hela examensarbetet här. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.