LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Skogsavverkning i södra Stigamo.

Södra Stigamo etapp 2 förbereds för avvattning

Ny industrimark förbereds tidigare än beräknat

Illustrationskarta över LogPoint. Etapp 2 av södra Stigamo är markerad i mörkgrått längst ner på bilden. Klicka för att se bilden större.

Vaggeryds kommun har snart färdigställt etapp 1 på södra Stigamo. Ett fåtal återstående delar med terrassering av tomter och utbyggnad av infrastruktur slutförs vid halvårsskiftet 2018.

Eftersom efterfrågan på mark är stor har arbetet med att förbereda etapp 2 redan dragit igång. Under våren har den som passerat på E4:an och riksväg 30 kunnat se att skog avverkats inför kommande dikning och avvattning. Ändå är det bara en del av skogen som avverkas i första skedet. Avvattningen kommer pågå fram till februari 2019.

Området i etapp 2 omfattar en yta från etapp 1 i norr mellan E4 och väg 846 och möter riksväg 30 i söder (se illustrationskarta). Ytan är ca 170 hektar stor.

- Vi startar igång arbetet med etapp 2 tidigare än vi räknat med från början eftersom det tar tid med avvattningen. Det finns en stor efterfrågan på industritomter på Logpoint South Sweden och fler och fler upptäcker vilket guldläge detta är, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Vaggeryds kommun.