LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

LogPoint South Sweden expanderar.

Snart får ni en ny granne!

På Skåpvägen 8 kommer inom kort ett nytt företag att etablera sig och nu börjar vi förbereda för det!

På fastigheten Barnarp- Kråkebo 1:73 kommer ett nytt företag att etablera sig. Inför detta behöver vi dra fram all nödvändig infrastruktur såsom fjärrvärme, vatten, avlopp, el och fiber, till fastigheten. Det innebär att vi behöver ta upp delar av gatan. Under den tiden kommer delar av Skåpvägen att vara avstängd och gatan kommer vara något smalare än i nuläget. Arbetet förväntas pågå under delar av våren men ni kommer under hela tiden kunna passera, ta er fram på gatan och till och från era fastigheter. Dock kommer framkomligheten tidvis att vara begränsad.

Vi hoppas att arbetet inte ska påverka eller störa er!

Om ni vill veta mer om vad som ska göras på plats kontakta gärna projektledare Anna Friestedt på telefon 036-10 73 83.

Har ni har frågor om avspärrningar, framkomlighet och annat under tiden arbetet pågår kontakta gärna produktionsledare David Svensson vid Tekniska kontoret på Jönköpings kommun på telefon 036-10 66 10.