LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Pressbild Miloiden samarbete Skanska

Samarbete ger schaktmassor nytt liv på Torsvik

Nu tas ett stort och viktigt steg för att återanvända schaktmassor på ett hållbart sätt. Det blir möjligt genom ett tioårigt arrendeavtal mellan Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) och Skanska Industrial Solutions AB (SIS).

Det är i området Moliden, en del av Logpoint South Sweden strax söder om Jönköping, som SIS nu får möjligheten att fylla ut området med schaktmassor från kringliggande arbetsplatser. När marken återlämnas till det kommunala bolaget SMUAB är meningen att bolaget ska kunna sälja den vidare som industrifastigheter.

SMUAB har inte bara uppdraget att utveckla den nya stadsdelen Södra Munksjön i Jönköping. De har också ansvaret för att utveckla och expandera industriområdet Logpoint South Sweden. Omlokalisering av företag är en viktig pusselbit i utvecklandet av Jönköpings innerstad, då flera industrier där behöver hitta nya markytor.

Avtalet mellan SMUAB och SIS innebär att SIS kommer kunna använda området för att ta hand om schaktmassorna på ett sätt där de kommer till nytta. På så sätt kommer man att kunna återanvända massorna och skapa nytt byggmaterial av sådant som man annars inte alls skulle använt. Till exempel kommer SIS att kunna tillverka matjord och vägmaterial.

– Det här är ett viktigt projekt för Skanska, vår ambition är att vara klimatneutrala 2050. Moliden har flera uppsidor, på grund av sin lokalisering nära flera bergtäkter kommer anläggningstransporterna minska då lastbilarna kan åka med mjuka massor åt ena hållet, och tillbaka med bergmaterial. Flera avfallsslag kommer ta steg upp på "avfallstrappan", och gå från deponi till återanvändning. Löptiden på tio år gör att vi kan arbeta mer långsiktigt, något vi tror kommer leda till att vi kommer upptäcka nya återvinningsflöden och lösningar i Jönköping", säger Jens Bucknall Henning, Projektutvecklare Återvinning Väst, Skanska Industrial Solutions AB.

I gengäld får SMUAB en idag väldigt kuperad terräng markbehandlad och klar att säljas som industritomter. Det finns fördelar för både SMUAB och SIS samtidigt som det är ett viktigt och stort steg mot att hitta en hållbar lösning för schaktmassor.

– I vårt uppdrag ligger att skapa attraktiv industrimark. Vår ambition är att göra detta på ett så hållbart sätt som möjligt. Detta avtal är ett bra exempel på det och en del i det vi vill kunna åstadkomma framöver inom vårt område, säger Caisa Björndal, affärsutvecklare på Logpoint South Sweden.

För mer information kontakta:
Caisa Björndal, affärsutvecklare, Logpoint South Sweden, tel. 036-10 81 89
Jens Bucknall Henning, Projektutvecklare Återvinning Väst, Skanska Industrial Solutions AB, tel. 010-448 18 17