LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Ny cykelväg och bättre läge på busshållsplatser!

Under sista veckan i maj påbörjas den första etappen i arbetet med att förlänga gång- och cykelväg längs Möbelvägen. I samband med detta flyttas även busshållplatserna längst i söder på Möbelvägen till en ny, bättre placering i höjd med Lampvägen.

Den nuvarande gång- och cykelvägen längs Möbelvägen slutar i höjd med Skåpvägen. Denna ska förlängas för bättre framkomlighet till företagen längre söderut på gatan. Ca 500 m. extra gång- och cykelväg kommer anläggas fram till, plus en kort sträcka strax söder om, korsningen vid Lampvägen. Här byggs även en gångpassage över vägen. Vid korsningen Lampvägen-Möbelvägen hamnar också den nya placeringen av busshållplatserna med målet att ge bättre tillgänglighet för befintliga företag i närheten.

Projektet består alltså av:

  • Ca 500 m ny gång- och cykelväg (mellan Skåpvägen och Lampvägen + en liten bit söder om Lampvägen)
  • Ny placering av busshållplatser
  • Passage över Möbelvägen strax söder om Lampvägen

Etapp 1

Under slutet av maj påbörjas den första etappen av arbetet. I detta stadie är det den korta biten gångväg strax söder om Lampvägen som ska anläggas, samt de nya busshållsplatserna. Planen är att busshållsplatserna ska kunna börja nyttjas i slutet av juni.

Etapp 2

Etapp två i projektet innefattar den längre sträckan gång-och cykelväg mellan Skåpvägen och Lampvägen samt asfaltering av hela sträckan. Denna del påbörjas under hösten (runt sept/okt) och färdigställs även under hösten 2017.

För vidare frågor kring projektet:

Henric Wallberg, projektledare på Tekniska kontoret, tel. 036-10 27 08