LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Grävmaskin i södra Stigamo.

Arbete pågår med att förbereda för vägar i området.

Mer mark klar för byggnation

Vaggeryds kommun har färdigställt etapp 1 på södra Stigamo och arbetet med etapp 2 är i full gång.

Kartillustration över LogPoint South Sweden.

Södra Stigamo är ytorna längst ner i bilden. Etapp 1 i ljusare grått och den större etapp 2 i mörkare grå. Klicka på bilden för att se den större.

Efterfrågan på mark är stor och arbetet med att etapp 2, den södra delen av södra Stigamo, är i full gång. Du som passerar området på E4:an och riksväg 30 har under året kunna se hur skog avverkats för dikning och avvattning så att marken kan färdigställas.

- Just nu händer det mycket på de södra delarna av södra Stigamo. I huvudsak är det diknings- och avvattningsarbeten som görs just nu. Dessutom förbereder vi för vägar och huvudledningar för vatten- och avlopp, säger Magnus Ljunggren, teknisk chef, Vaggeryds kommun.

Området i etapp 2 är större än etapp 1 och omfattar en yta från etapp 1 i norr mellan E4 och väg 846 och möter riksväg 30 i söder.

- Området är på ca 170 hektar och markförutsättningarna varierar med sand, torv, berg och silt. Arbetet går som planerat och tidplanen hålls, säger Magnus Ljunggren.

Entreprenadarbetet som pågår nu är planerat att vara klart första kvartalet 2019. Nästkommande entreprenad för att färdigställa infrastrukturen (väg, fiber, el , vatten och avlopp) beräknas påbörjas i april och vara färdigställd innan årsskiftet 2019/2020. Åtkomst för att bebygga tomtmarken i etapp 2 södra delen sker under 2020.

- Det känns bra att första tomten på södra Stigamo nu har nyttjanderättsavtal och planering för första byggnaden är i full gång. Det är också glädjande att det finns mer byggbar mark i etapp 1 färdigt för exploatörer, säger Magnus Ljunggren.