LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Från vänster VD Henrik Gustafsson, Eric Fransson, Oliver Eriksson och LogPoints Affärsutvecklare Caisa Björndal.   LogPoint South Sweden delar ut stipendium till högskolestudenterna Eric Fransson och Oliver Eriksson.  Stipendiet delades ut på Campus Arena - Jönköping University
den 29:e maj.

LogPoint delar ut stipendium till högskolestudenter

Den 29:e maj tilldelades högskolestudenterna Eric Fransson och Oliver Eriksson LogPoints stipendium för sin kandidatuppsats: Säkerhetslageroptimering av ingående komponenter och planeringssystemets inverkan – en fallstudie inom tillverkningsindustrin.

LogPoint South Sweden delar varje år ut ett stipendium till de högskolestudenter som på något sätt bidragit till utvecklingen inom logistik och samverkan. Högskolans expansion de senaste decennierna har skapat en drivkraft och utveckling för Jönköping. Det har även lett till en positiv tillväxt för området LogPoint. Både högskolan men också andra utbildningsaktörer har ett flertal inriktningar mot logistik som skapar direkt nytta och stärker företagen på LogPoint.

Genom stipendiet får LogPoint South Sweden möjligheten att lyfta fram och belysa de studenter som är framtiden inom logistik och som bidrar till utvecklingen inom området. I år kom turen till Eric Fransson och Oliver Eriksson. Deras uppsats huvudområde är lager- och säkerhetslageroptimering av inköpta komponenter, vilket innebär en effektivisering av lagerhållning kopplat till buffert.

Enligt Eric och Oliver nyttjas inte befintlig forskning och tillgänglig teori i praktiken, detta innebär att företag frekvent grundar beslut gällande lager på erfarenhet snarare än statistisk beräkning. Beslut som endast grundas på erfarenhet kan resultera i för högt eller lågt lagerstatus. Detta kan leda till att konsekvenserna blir mer bundet kapital alternativt oförmåga att tillgodose efterfrågan av kundbehovet.

Med sin uppsats vill Eric och Oliver belysa vikten av kontinuerlig utvärdering och revidering av lagernivåer samt de fördelar som finns med statistisk beräkning.

Idén och framtidsdrömmar

Idén till uppsatsen kommer från ett stort intresse för matematik, problematiken i lagerhantering och lagerstyrning. Intresset för området var något som växte fram under deras studietid, främst kopplingen mellan logistik och tillverkningsindustri.

- Då studien tar sin utgångspunkt i inköpta komponenter anser vi att den kan tillämpas även inom andra branscher. Vi tror att det är lätt att försumma mindre sortiment och låta det vara oförändrat, men potential för effektiviseringar och besparingar finns, säger Oliver.

I framtiden vill båda arbeta inom svensk tillverkningsindustri i roller där de har möjlighet att påverka företags lönsamhet genom optimering av befintliga flöden, alternativt att få vara med att ta fram och utveckla helt nya flöden.

- I och med globalisering ställs företag inför stora utmaningar med just logistikflöden. Vi tycker därför att det vore intressant att vara en del av denna utveckling.

Motivering till stipendiet

”LogPoint South Sweden är ett av nordens största sammanhängande logistikområde. Logistik är att av de viktigaste konkurrensmedlen för dagens och framtidens entreprenörer.

Att belysa säkerhetsoptimering ser vi som en viktig del för att utveckla processerna inom logistikbranschen. Studien visar på ökad förståelse för komplexiteten i nyttan av säkerhetslageroptimering, vilket kan vara till nytta för de företag som är verksamma inom Logpoint”.

- Vi är enormt tacksamma att LogPoint valt att tilldela ett stipendium till oss för vår kandidatuppsats och det är förstås väldigt roligt att arbetet blir uppskattat och uppmärksammat. Vi hoppas att fler företag kan dra nytta av studiens resultat och rekommendationer för att öka sin konkurrensfördel, avslutar Eric Fransson

Stipendiet delades ut på Campus Arena - Jönköping University den 29:e maj.

Ta del av hela uppsatsen här. Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Från vänster VD Henrik Gustafsson, Eric Fransson, Oliver Eriksson och LogPoints Affärsutvecklare Caisa Björndal.  

Från vänster: VD Henrik Gustafsson, Eric Fransson, Oliver Eriksson och LogPoints Affärsutvecklare Caisa Björndal.