LogPoint logotype, link to start page.

Categories

Gasum invigning tankstation

Invigning av tankstation för flytande gas på LogPoint

Igår invigde det finska energibolaget Gasum sin fjärde tankstation i Sverige. Den nya stationen som ligger på LogPoint erbjuder naturgas i vätskeform (LNG) och flytande biogas (LBG) för tunga fordon. Gasum planerar för totalt 50 nya tankstationer i Norden i början av 2020.

Bakgrunden till satsningen är de nya normerna för utsläppsminskningar för tunga fordon som EU satte i början av 2019. Enligt de nya bestämmelserna ska utsläppen från tunga fordon minska med 30 procent fram till 2030. Det har också lett till en ökad efterfråga på bränslen med låga utsläppsvärden.

Antalet tunga vägtransporter ökar i EU samtidigt som koldioxidutsläppen snabbt måste minska. Gasum planerar därför att i slutet av 2019 ha ett nätverk med omkring 20 tankstationer för tunga fordon i Sverige och Finland, 12 av dessa ska ligga i Sverige.

– Vi ser en snabbt ökande efterfrågan på flytande gas hos logistikföretag och logistikköpare. Den nya tankstationen har ett bra läge nära IKEA i Torsvik längs huvudleden i Jönköping, säger Mikael Antonsson, trafikchef Gasum Sverige.

De nya tankstationerna är avsedda för tung trafik där energiförbrukningen är som högst. Alla nya stationer kommer att ligga i tätt trafikerade områden för att möjliggöra en betydande ökning av användningen av LNG och LBG. I Sverige har Gasum förutom i Jönköping även öppnat stationer i Västerås, Norrköping och Örebro.

Gasum hävdar att genom användning av LNG kan koldioxidutsläppen minskas med cirka 20 procent jämfört med traditionella bränslen och med LBG är minskningen 85 procent.

– I ett av Nordens största sammanhängande logistikområde flödar godset intensivt dygnet runt, året om. Minst en lastbil eller tågvagn per minut. Genom att förbereda plats för hållbara drivmedel som är tillgänglig för alla transportintensiva verksamheter kan Södra Munksjön Utvecklings AB bidra i arbetet med att nå de globala målen, säger Caisa Björndal, affärsutvecklare Logpoint South Sweden.