LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Bild på Saga och Madeleine. De är finklädda och håller i blommor och stipendium. Fotot är taget utomhus med Munksjön och en blå himmel i bakgrunden.

LogPoint-stipendiater 2020: Madeleine Johansson och Saga Gustafsson

Årets LogPoint-stipendium är utdelat!

Den 29 maj delades årets Logpoint-stipendium ut till studenterna Saga Gustafsson och Madeleine Johansson från högskolan i Jönköping. Deras arbete premierades för sin studie i hur man kan arbeta mer med hållbara leveranser.

LogPoint South Sweden delar varje år ut ett stipendium till de högskolestudenter som på något sätt bidragit till utvecklingen inom logistik och samverkan. Genom stipendiet får LogPoint South Sweden möjligheten att lyfta fram och belysa de studenter och arbeten som kan bidra till framtiden inom logistik och utvecklingen inom området.

LogPoint-stipendiet 2020

I år blev arbetet Environmental friendly supply chains - How the purchasing department and its forwarder can contribute to more environmental friendly supply chains av Saga Gustafsson och Madeleine Johansson det som ansågs vara mest värdefullt och intressant för utvecklingen av Logpoint.

Syftet med deras forskningsstudie var att utforska hur en inköpsavdelning och ett speditionsföretag tillsammans kan främja mer miljövänliga leveranskedjor. En fallstudie genomfördes vid två företag som redan hade en etablerad affärsrelation. För att säkerställa en rik datainsamling användes en blandad metod, där intervjuer tillhandahöll kvalitativa primära data och kvantitativa datainsamling genomfördes hos båda företagen. En mängd data har använts i arbetet och detta är en av de saker som gör att arbetet är så intressant.

Många parametrar måste vägas in för att skapa miljövänliga leveranskedjor.

Studien som studenterna gjort indikerade att valet av transportmedel är avgörande för att säkerställa mer miljövänliga leveranskedjor. Men när man överväger vilket transportsätt som ska användas, räcker det inte att bara överväga de teoretiska koldioxidutsläppen som är förknippade med sättet. Man måste också ta hänsyn till längden på rutten och lastens vikt när man utvärderar vilket transportsätt som är det mest miljövänliga alternativet för varje sändning.

Resultaten visade också vikten av planering och möjligheten att slå samman olika leveranser. Inköpsplanering gör det möjligt att minska antalet luftförsändelser, som avger en stor mängd koldioxid och används främst som ett transportsätt när det finns en hög hastighet.

Dessutom gjorde studie klart att hållbara affärsrelationer också kan bidra till mer miljövänliga leveranskedjor. Genom att skapa långvariga förhållanden med en eller några speditörer är det möjligt att underlätta uppnåendet av hållbarhetsmål.

Motivering till stipendiet

”Som utvecklare av LogPoint South Sweden, ett av Nordens största logistikområden, ser vi hur viktigt val av transportmedel blir för framtidens utmaningar. I arbetet belyser författarna, på ett mycket bra sätt, vikten av planering och val av transportlösning utifrån hur det påverkar vår miljö. Med hållbarhet i fokus har författarna lyckats samla stor mängd av data och på detta sätt bidragit till ökad kännedom och kunskap om möjligheter till val av transporter som blir avgörande för vår framtid.”

Speciella omständigheter

På grund av covid-19 delades stipendiet i år ut vid en liten tillställning hos Södra Munksjön Utvecklings AB samt vid en webbsänd ceremoni som högskolan höll.

Hela arbetet finns att ta del av här.PDF