LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Arbeten vid Lovsjövägen och Moliden

Begränsad framkomlighet på Lovsjövägen i samband med anläggning av damm.

Vi gör en damm öster om Lovsjövägen

På östra sidan av Lovsjövägen, strax norr om infarten till badplatsen gör vi i ordning en damm i en naturlig svacka. Skogsavverkning har påbörjats och inom de närmaste veckorna kommer det bli mer mark och VA-arbeten. 

Varför behövs dammen?

Dammen ska hantera dagvatten som kommer från Circle K-macken vid Hyltena. Mackens dagvatten leds nu till torvområdet inom den blivande industrimarken på Moliden (väster om Lovsjövägen) och måste dirigeras om innan vi kan fortsätta färdigställande av industrimarken.

Avstängning av körfält när arbetet pågår

Under tiden som arbetet pågår behöver vi av säkerhetsskäl stänga av det östra körfältet, som är närmast arbetsområdet. Det innebär något begränsad framkomlighet förbi arbetsplatsen.

Klart i juli

Arbetet beräknas vara färdigt 9/7 om allt går som planerat.

Kart-skiss över delar av kommande industriområdet på Moliden. I kartan är circle K-macken markerad samt det området av Lovsjövägen som berörs. 

Kartan visar dagvattnets flöde från Circle K-macken till Molidens blivande industriområde. Krysset visar ungefärligt den del av Lovsjövägen som berörs av avstängning.