LogPoints logotyp
17 juni 2021

RICHARD THORELL NY ORDFÖRANDE I LBN

Porträtt: Richard Thorell

Richard Thorell, platschef på IKEA i Torsvik, blir ny ordförande i företagarföreningen LogPoint Business Network 2014.

Angående föreningens framtid säger Richard så här:

"Vår företagarförening, Logpoint Business Network, är nu viktigare än någonsin. Vi har, och kommer att fylla en viktig roll för att samordna de intressen som vi har för Torsvik och fortsätta driva alla de viktiga frågorna som kvarstår för området, tex runt infrastruktur, områdets upprustning, behovet av Logpoint center och en permanent kombiterminal. Detta arbete kommer att fortsätta med en oförminskad styrka oavsett hur kommunen väljer att organisera sitt utvecklingsbolag i framtiden.

Vi arbetar just nu med att ordna Logpointdagen för andra året i rad, samt ett Logistiknätverk som riktar sig till första linjens chefer för att kunna samverka och utbyta erfarenheter runt ledarskap, logistik och arbetsmiljö.

För mer info om föreningens verksamhet, se vår verksamhetsberättelse för 2013 eller kontakta oss i styrelsen direkt!"

LogPoint Business Network VerksamhetsberättelsePDF

Kategorier

  Ett oväntat fel har uppstått.

LOGPOINT SOUTH SWEDEN | CAISA BJÖRNDAL | TELEFON: 036-10 81 89