LogPoints logotyp
6 maj 2021

LOGPOINT CENTER – ETT LEVANDE NAV

Logpoint center vy

Ett attraktivt logistikområde består inte bara av vägar, räls  och hyllmeter. Faciliteter i form av möjligheter till mat, möten, rekreation och attraktivt boende ger extra dragkraft. Därför är utvecklingen av LogPoint Center en prioriterad insats i våra framtidsplaner. LogPoint Center lokaliseras strategiskt runt trafikplats Hyltena. På östra sidan om trafikplatsen finns redan idag befintliga servicefunktioner i form av bensinstation, vägkrog, uthyrningsstugor samt lastbilsparkering lokaliserade. Naturskönt placerat, granne med campingplats och sommarstugeområdet runt sjön.

LogPoint Center planeras på västra sidan av trafikplatsen i en sluttning med god exponering mot E4:an. Ambitionen är att skapa ett torg och en huvudgata från vilken man når de mest publika funktionerna: I strävan att LogPoint South Sweden ska utvecklas till Sveriges bästa logistikområde är en förstärkning av serviceutbudet på området nödvändig. Ett levande servicecenter där reception, konferenslokaler, restauranger, hotell och närheten till rekreation och friskvård utgör grunden.

Kategorier

  Ett oväntat fel har uppstått.

LOGPOINT SOUTH SWEDEN | CAISA BJÖRNDAL | TELEFON: 036-10 81 89