LogPoints logotyp
6 maj 2021

BYGGSTART FÖR FÖRBIGÅNGSSPÅR VID TORSVIK

Godstågsomlastning

Nu är det klart att det är företaget Kanonaden Entreprenad AB som ska bygga det 750 meter långa förbigångsspåret på Torsvik. Förbigångsspåret kommer att underlätta ökad godstrafik. I dagsläget körs det fem tåg om dagen till området. 

Byggstarten är beräknad under hösten och ska vara avslutad till sommaren 2014.

Kategorier

  Ett oväntat fel har uppstått.

LOGPOINT SOUTH SWEDEN | CAISA BJÖRNDAL | TELEFON: 036-10 81 89