LogPoints logotyp
5 mars 2021

PARKERINGSFÖRBUD INOM OMRÅDET

Vägskylt, parkering förbjuden

Parkering inom området Momarken, Torsvik och området norr om Thorsviksrondellen kommer inom några veckor att skyltas upp med parkeringsförbud.

Parkerade lastbilar inom området idag utgör en sanitär olägenhet och en trafikfara. Parkering kommer att anvisas till den nya Stigamoparkeringen.

Tillträde till Stigamoparkeringen kan ske på två sätt. Antingen att chauffören uppvisar en fraktsedel för videokameran vid grinden eller, om det inte finns någon fraktsedel, att chauffören säger till på Statoil att han/hon vill komma in genom grinden.

Anslag finns vid grinden om detta. Statoil är öppen 0600-2400.

Kategorier

  Ett oväntat fel har uppstått.

LOGPOINT SOUTH SWEDEN | CAISA BJÖRNDAL | TELEFON: 036-10 81 89