LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Resvaneundersökning LogPoint

Ny undersökning visar hur anställda på området reser till och från jobbet

På uppdrag av LogPoint Business Network genomförde Energikontor Norra Småland under julen 2019 en resvaneundersökning hos de företag på LogPoint som är medlemmar i affärsnätverket LBN. Undersökningen skickades ut och besvarades digitalt.

Det grundläggande syftet var att ta reda på hur arbetspendlingen hos de anställda inom LogPoint ser ut och vilka möjligheter det finns att påverka val av färdsätt.

Många åker bil ensamma till jobbet

Totalt svarade 232 personer på undersökningen (av runt 4500 anställda på LogPoint). En majoritet av de som svarat åker idag bil till jobbet ensamma. Många är i nuläget missnöjda med möjligheten att kunna cykla eller resa kollektivt till arbetet. 41% av de som svarade anger dock att de vill samåka mer. På frågan gällande vad som skulle få bilister att minska sin bilanvändning varierar svaren, men flera nämner:

  • bättre anpassning mellan busstider och arbetstider,
  • billigare kollektivtrafik,
  • hållplats direkt vid arbetsplatsen,
  • bättre cykelvägar närmast arbetsplatsen.

Ladda ner PDF:en för att ta del av de viktigaste resultaten från undersökningen! Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.