LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan

Aktuellt arkiv


  • Start etapp 2 - ny cykelväg vid Möbelvägen

    Vid månadsskiftet oktober/november påbörjas den andra etappen i arbetet med att förlänga gång- och cykelväg längs Möbelvägen. Arbetet beräknas pågå i runt 5-6 veckor. I den andra etappen färdigställs arbetet och hela sträckan asfalteras.
    Den nuvarande gång- och cykelvägen längs Möbelvägen slutar i höjd med Skåpvägen. Denna ska förlängas för bättre framkomlighet till företagen längre sö...

  • LogPoint-profilen: Janne på Swärds Däckservice

    Efter runt 40 års erfarenhet från däckbranschen startade Janne Swärd Swärds Däckservice mitt bland de stora logistikföretagen på LogPoint. Lär känna LogPoint-profilen som berättar om verkstadens framgångsrecept, varför han valde att etablera på LogPoint och hur det känns att hjälpa ”kunder i nöd”.
    Swärds Däckservice startade i september 2010 då Janne Swärd, efter runt 40 år i däckbranschen och de senaste 6 åren som anställd inom en däckkoncern, ...