LogPoint logotyp, länk till startsidan
LogPoint logotyp, länk till startsidan
Flygbild med illustrationer som visar det
kommande industriområdet på Granarp. Området består av en större del kommande
industrimark samt naturmark. I den övre delen av området finns den nya
Granarpsvägen utmarkerad. I slutet av den nya sträckningen, där industriområdet
tar slut i söder, finns en vändplan för lastbilar utmarkerad. 

Karta som ungefärligt visar den den tänkta utformningen för kommande industrimarken, naturmark och ny vägsträckning. Klicka på bilden för att se den större.

Byggloggen - detta händer på Granarp

Under 2020 och 2021 har förberedelse för ny industrimark på Granarp pågått. Granarp blir ett nytt delområde på LogPoint South Sweden. I arbetet med den nya industrimarken har även en ny, förbättrad väg med GC-bana som ersätter delar av den befintliga Granarpsvägen anlagts.

På den här sidan kan du gå tillbaka och se våra regelbundna anteckningar i Byggloggen som fördes under den tid som vårt arbete pågick.

Nu är arbetet inne i fas 3: Byggnation av industribyggnad - Här avslutas SMUABs ansvar och den kommande mark- och industriägaren Nobia tar vid.

Byggloggen på Granarp

 • Sprängning avslutad. Slutbesiktning industrimark planerad måndag 25/10.
 • Sista sprängningarna planeras att utföras under vecka 42.
 • Sprängning kommer ske onsdag 29/9 (sen eftermiddag) denna vecka.
 • Nobias entreprenör planerar byggstart av industribyggnaden under vecka 35. SMUABs fortsätter vissa markarbeten parrallellt med detta fram till och med november 2021.

Detaljplanen och området

Detaljplanen heter Flahult 19:12 och området som berörs är ca 28 hektar stort, och i det ingår även en ny sträckning av den befintliga Granarpsvägen. Det befintliga området utgörs till stora delar av skog- och jordbruksmark med numera nedlagd eller omlokaliserad verksamhet.

Detaljplanen Flahult 19:12, fick i april 2021 laga kraft. Arbetet med detaljplanen sköts av Jönköpings kommun. Läs gärna mer om detaljplanen på www.jonkoping.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Naturvärden

SMUAB har gjort ett ambitiöst arbete med att kompensera för, eller ev förflytta naturvärden som finns på området. Det görs enligt en så kallad ”ekologisk kompensationsplan” som tas fram i samråd med Länsstyrelsen i Jönköping.

Vad händer?

I korta drag kan man säga att arbetet sker i tre olika faser:

1. Förarbete:

 • Sly röjs, staket plockas ner
 • Högspänningskablar plockas ner
 • Avverkning av skog
 • Kompensationsåtgärder för naturvärden

2. Vägbyggnation och förberedelse av industrimarken:

 • Sprängningar av berg
 • Markförberedelser
 • Förberedelser vatten och avlopp
 • Fjärrvärme
 • Dagvattenhantering med ledningar, dammar och våtmark
 • El och belysning
 • Anläggning av ny väg

3. Byggnation av industribyggnad - Här avslutas SMUABs ansvar och den kommande mark- och industriägaren tar vid.

Ungefärlig tidplan

 1. Förarbete: oktober-december 2020
 2. Vägbyggnation och förberedelse av industrimarken: Tidigast januari 2021 + 1 år framåt
 3. Byggnation av industribyggnad: 2022 - framåt (beroende på vem eller vilka aktörer som ska etablera sig på området)

Alla tider är preliminära och kan komma att ändras.

Hur berörs du som bor nära?

Du som bor i närområdet kan komma att påverkas av följande:

 • Ökad mängd byggtrafik
 • Buller och vibrationer i samband med sprängningar
 • Befintliga Granarpsvägen leds om i etapper fram tills den nya vägen är klar

Arbeten och anläggning kan pågå alla dagar i veckan, men det som låter mycket (sprängningar mm.) kommer i största möjliga mån förläggas till vardagar.

Kontakta oss

Det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) ansvarar för utvecklingen av LogPoint, och även förberedelsen av den nya industrimarken på Granarp fram tills den punkt då industribyggnaden börjar byggas.

Fredrik Wolff (Ansvarig projektledare hos SMUAB för etableringen på Granarp):

fredrik.wolff@sodramunksjon.se